Regisztráció
Felhívjuk figyelmét, hogy csak az Orvosok Nyilvántartásába felvett, személyspecifikus orvosazonosítóval rendelkező beutalásra jogosult orvosok regisztrálhatnak. A betegszállító szolgálat regisztrációs kérelme elküldését követően a kitöltött személyes adatokat ellenőrzi. Hibás, vagy hamisan kitöltött adatok esetén a regisztrációt elutasítja, ezért kérjük, ügyeljen a kért adatok pontos rögzítésére! Befogadott regisztráció esetén visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail címre.
Regisztrációt követően lehetosége lesz honlapunkon keresztül betegszállítást megrendelnie a regisztrációját befogadó szolgáltató(k)tól, és a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. sz. mellékletében szereplő, Ön által megrendelt szállításhoz tartozó Betegszállítási utalvány kinyomtatására.
Az országban egyedülálló kezdeményezésünk kedvező fogadtatása esetén terveink között szerepelnek többek között:
  • szállításkövető rendszer kiépítése, ahol a megrendelt szállításokat lehetne valós időben nyomonkövetni,
  • a betegszállítás aktualitásaival kapcsolatos hírlevelek küldése (jogszabály változások, stb)
Kérjük, a regisztrációhoz töltse ki az alábbi beviteli mezőket!

Szolgáltató
Kérjük válassza ki a listából annak a szolgáltatónak a nevét, ahová a regisztrációs igényét el kívánja küldeni.

Orvos pecsétszáma

Regisztrálandó orvos neve

Munkahelye azonosító kódja
Több munkahely esetén kérjük 9 darab nullával feltölteni! Aktuális megrendeléskor minden esetben Önnek kell majd rögzíteni a megrendelő űrlap felületén! Más esetben az itt rögzített kódszámsor jelenik meg.

Elérhetősége (telefonszám)
(kétjegyű előhívószám (20,30,70) + a telefonszám pl.: 201234567)

E-mail cím

E-mail cím mégegyszer

Felhasználónév
Rendszerünk az itt választott felhasználó névvel tartja majd nyílván, a bejelentkezéskor a jelszó mellett ezt kéri majd Öntől. Képzésénél NEM ajánlott az ékezetes betűk, valamint a szóközök használata.

Jelszó
A jelszavakat minimálisan 6, vegyesen betűt, számot és/vagy írásjelet tartalmazó karaktersorozatból kell képezni.

Jelszó megerősítéseRegisztrációt követően Önnek természetesen jogában áll a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet szerint is az Ön által kijelölt egészségügyi szakszemélyzet számára átadni belépési kódját betegszállítás megrendeléséhez. Szolgálatunk valamennyi, az Ön regisztrációs kódjával megrendelt szállítás megrendelőre vonatkazó adatát az Ön által megadottakkal fogja feltülteni mind a kinyomtatandó Betegszállítási utalványon, mind a Betegszállítási adatlapon, és az NEAK felé benyújtandó teljesítményjelentésben is. Esetlegesen szolgálatunk részéről felvetődő kérdés esetén diszpécserünk az Ön által elérhetőségként megadott telefonszámon kísérli majd meg Önnel felvenni a kapcsolatot.