Betegszallítási jogszabályok

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
(a betegszállítás térítésmenetes igénybevétele)
(hatályos 2012. 01. 01 - )

Betegszállítás, mentés

17. § (1) A biztosított - beutalás szerinti intézményben végzendő - orvosi vizsgálata vagy gyógykezelése, illetve egészségügyi intézményből tartózkodási helyére történő elbocsátása céljából jogosult betegszállításra,
a) amennyiben egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és a szállításra beutalásra jogosult orvos rendelése alapján kerül sor,
b) a szállítás külön jogszabályban foglalt kúraszerű kezelés céljából történik.
(2) A biztosított jogosult a külön törvényben meghatározott mentés igénybevételére.