Betegszallítási jogszabályok

2. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez
(betegszállítási utalvány adattartalma)
(hatályos 2012. 01. 01. -  )


Betegszállítási utalvány

Beteg neve:_______________________________________________________________________________
Született év:     hó:    nap  :
TAJ szám:
Lakcím:_________________________________________________ (település)_________(utca)________ (hsz.)
Költségviselő: OEP
A beteg kérésére történő fizetésköteles szállítás
Egyéb : Név: __________________________________________________ Cím:________________________
Térítési kategória
magyar biztosítás alapján végzett ellátás egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar eü. ellátásra nem jogosult személyek térítésköteles ellátása befogadott külföldi állampolgár  
magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása menekült, menedékes státuszt kérelmező  
államközi szerződés alapján végzett ellátás külföldön élő magyarok közp.-i költségvetésből támogatott ellátása (Segítő Jobb) elszámolásra vonatkozó nemzetközi szerződés/közösségi szabály alapján történő ellátás  
A szállítás indoka:
a beteg csak speciális testhelyzetben szállítható mozgásában korlátozott, járóképtelen ellátásának eredményességét a szokványos közlekedési eszközök igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné
egészségi állapota kizárja a szokványos közlekedési eszközök használatát fertőzésveszély  
Diagnózis:________________________________________________ BNO kód:  
Honnan szállítandó:  
Hova szállítandó:  
Helybiztosítás: nincs van:  
Sürgősség: 6 órán belül  - 24 órán belül  - időre kért szállítás
Időre kért szállításnál
a beérkezés időpontja: év   hónap   nap   óra   perc    
Teljesítés módja: ülve   fekve egyedileg    más beteggel együtt  
Kíséret igénye: nem szükséges    betegkísérő    
Megrendelő orvos
bélyegzőszáma:  
Szolgáltató neve,
OEP-kódja:__________________  
A megrendelés időpont év      hó    nap    óra    perc     
 

..............................................................
megrendelő orvos aláírása és bélyegzője"