Betegszallítási jogszabályok

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
Beutalásra jogosult orvosok fogalma
(Hatályos: 2011. 09. 10 - )

(2) Az (1) bekezdésben nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat
 • a) a háziorvos, a házi gyermekorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos), valamint szakkonzílium céljából a fogorvos,
 • b) a járóbeteg-szakellátás - ideértve az (1) bekezdés b) pontjában foglalt gondozókat és a genetikai tanácsadókat is - orvosa,
 • c) a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát,
 • d) az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,
 • e) a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter irányítása és vezetése alá tartozó szervek orvosa,
 • f) a büntetés-végrehajtás orvosa,
 • g) a sorozó orvos,
 • h) az orvosszakértői szerv szakértői bizottságai orvosa,
 • i) az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,
 • j) a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,
 • k) az Ebtv. 10. §-a (1) bekezdésének e) alpontja alapján saját feladatkörében az országos sportegészségügyi hálózat orvosa,
 • l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa
(a továbbiakban együtt: beutaló orvos) utalhatja be.